Camino Europe PL

Witamy na stronie internetowej "Europejskich Dróg w. Jakuba".

 

Wraz z innymi stronami wszystkich pastw zaangaowanych w projekcie „Europejskie Drogi w. Jakuba” nasza strona tworzy midzynarodow sie Dróg w. Jakuba w wymiarze ponadnarodowej platformy informacyjnej. Kady pielgrzym moe znale na niej wane dla niego informacje, które s mu potrzebne na drogach jakubowych prowadzcych od Europy Wschodniej, poprzez Europ rodkow do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Informacje prezentowane na naszej stronie zawieraj m.in.: opis przebiegu najwaniejszych szlaków pielgrzymkowych do Santiago (wraz ze ladem GPS), oferty zakwaterowania dla pielgrzymów, opisy tras wraz informacjami o zabytkach spotykanych na Drodze oraz ogólne porady dla pielgrzymów.

 

Strona nasza jest produktem projektu wspópracy „Europejskie Drogi w. Jakuba” finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 421 - Wdraanie projektów wspópracy w zakresie operacji polegajcej na realizacji projektu wspópracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestujca w obszary wiejskie.

 

W projekcie uczestnicz grupy projektowe z Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Sowacji i Szwajcarii. Strona jest w budowie, stale aktualizowana i poszerzana.

 

Droga witego Jakuba

-

Projekt wspópracy „Europejskie Drogi w. Jakuba” finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Dziaanie 421 - Wdraanie projektów wspópracy w zakresie operacji polegajcej na realizacji
projektu wspópracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestujca w obszary wiejskie.