Camino Europe PL

Witamy na stronie internetowej "Europejskich Dróg św. Jakuba".

 

Wraz z innymi stronami wszystkich państw zaangażowanych w projekcie „Europejskie Drogi św. Jakuba” nasza strona tworzy międzynarodową sieć Dróg św. Jakuba w wymiarze ponadnarodowej platformy informacyjnej. Każdy pielgrzym może znaleźć na niej ważne dla niego informacje, które są mu potrzebne na drogach jakubowych prowadzących od Europy Wschodniej, poprzez Europę Środkową do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Informacje prezentowane na naszej stronie zawierają m.in.: opis przebiegu najważniejszych szlaków pielgrzymkowych do Santiago (wraz ze śladem GPS), oferty zakwaterowania dla pielgrzymów, opisy tras wraz informacjami o zabytkach spotykanych na Drodze oraz ogólne porady dla pielgrzymów.

 

Strona nasza jest produktem projektu współpracy „Europejskie Drogi św. Jakuba” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

W projekcie uczestniczą grupy projektowe z Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Słowacji i Szwajcarii. Strona jest w budowie, stale aktualizowana i poszerzana.

 

Droga Świętego Jakuba

-

Projekt współpracy „Europejskie Drogi św. Jakuba” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji
projektu współpracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.