Camino Europe PL
Start Aktualności Zaproszenie na konferencję 10.05.2013
Zaproszenie na konferencję 10.05.2013

 

 

 

 

Plakat z zaproszenia na konferencję

 

"Międzynarodowa konferencja w ramach projektu

 

Europejskie Drogi świ. Jakuba"

 

 

Droga Świętego Jakuba

-

Projekt współpracy „Europejskie Drogi św. Jakuba” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji
projektu współpracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.