Camino Europe PL
Start Aktualności Szkolenie przewodników
Szkolenie przewodników

Notatka ze szkolenia przewodników na Drodze św. Jakuba organizowanego w dniach 23.-25. maja 2014r. w Henrykowie koło Lubania na obszarze działania LGD Partnerstwo Izerskie.

 

W dniach 23. - 25. maja 2014 r. odbyło się drugie szkolenie dla przewodników na Drodze św. Jakuba w nowym schronisku młodzieżowym, znajdującym się na drodze św. Jakuba prowadzącej do Zgorzelca przez Lubań. Schronisko „Pod Cisem” jest bardzo dobrym miejscem i przystankiem również dla Pielgrzymów, wyposażone w miejsca noclegowe, prysznice oraz kuchnię. Pielgrzym po trudach przebytej drogi znajdzie tutaj miłą obsługę i wspaniałe warunki do odpoczynku przed dalszą drogą.

 

W szkoleniu uczestniczyło 13 osób. Uczestnicy reprezentowali przedstawicieli partnerów Projektu z województwa lubuskiego (Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich) oraz Dolnego Śląska (Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu). Uczestnicy szkolenia to osoby, które Drogę św. Jakuba już poznali oraz ci, którzy chcieli poznać lub poszerzyć swoją wiedzę o Drodze. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z programem szkolenia a następnie z historią Drogi i postacią św. Jakuba Starszego. Po wysłuchaniu aspektów historycznych prelegent przedstawił znaczenie Drogi w historii Europy, omówił aspekt duchowy oraz różnice pomiędzy pielgrzymowaniem Drogą św. Jakuba i pielgrzymkami masowymi, które dominują w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o istocie indywidualnej formy pielgrzymowania oraz postrzeganiu jej przez mieszkańców naszego kraju. Cele religijne a osobiste oczekiwania pielgrzymów to kolejne rozważania przy współudziale uczestników.

 

 

W drugim dniu uczestnicy przeszli odcinek Drogi św. Jakuba z Uniegoszczy do Henrykowa. Na początku Drogi odwiedzili kościół pw. NMP, gdzie na plebanii kontynuowano dalsze omawianie części duchowej strony pielgrzymowania oraz zapoznano się z odcinkami Drogi przebytymi przez prelegenta. W czasie pokonywania Drogi prelegent przekazywał uczestnikom, na jakie aspekty powinni zwrócić uwagę spotykając Pielgrzymów na drodze. W czasie Drogi uczestnicy poznawali otoczenie i wymieniali się spostrzeżeniami. Już w czasie Drogi poznali zabytki a po obiedzie prelegent przedstawił osobliwości Drogi św. Jakuba: architekturę, zabytki i przyrodę w kontekście atrakcyjności turystycznej. Uczestnicy brali udział w warsztatach, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy Droga św. Jakuba może być produktem turystycznym. W czasie warsztatów podnoszono również problem promocji, która mogłaby wpłynąć na rozwój infrastruktury turystycznej. W trzecim dniu prelegent przedstawił obraz pielgrzyma, jego oczekiwania i potrzeby. Uczestnicy wymieniali się informacjami o pielgrzymach których spotkali na Drodze. Na zakończenie szkolenia podsumowano trzy dni wspólnej pracy. Wszyscy stwierdzili, że mamy za mało informacji o Drodze a strona duchowości jest bardzo słabo wykorzystywana. Istnieje zatem potrzeba przygotowania planu komunikacji, potrzeba spotkań z właścicielami gospodarstw agroturystycznych, współpracy i zaangażowania mediów w promocję (prasa lokalna i regionalna; TV lokalne, regionalne i krajowe) oraz współpracy z przewodnikami turystycznymi i szkolenia, które miałyby na celu wprowadzenia w program wycieczek i przedstawienia idei Drogi św. Jakuba. Wszyscy uczestnicy wyjechali z deklaracją spotkania się na odcinkach Drogi św. Jakuba i przejścia odcinkami Drogi św. Jakuba w czasie weekendów.

 

Sporządziła Bożena Mulik

 

 

Droga Świętego Jakuba

-

Projekt współpracy „Europejskie Drogi św. Jakuba” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji
projektu współpracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.