Camino Europe PL
Start Spotkanie plenarne w Eschlkam
Spotkanie plenarne w Eschlkam

W miniony weekend (25.07.-27.07.) miao miejsce kolejne midzynarodowe spotkanie uczestników projektu „Europejskie Drogi w. Jakuba” w bawarskiej miejscowoci Eschlkam, w którym uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Sowacji i Polski. Nasz kraj reprezentowali: prezes Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Tadeusz Walkowiak oraz koordynator projektu z ramienia LGD wiatowid Sawomir Kozowski.


 

Uczestnikiem polskiej delegacji by take prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg w. Jakuba w Polsce” Emil Mendyk (www.camino.net.pl). Spotkanie plenarne zbiego si z jubileuszem dziesiciolecia istnienia Wschodniobawarskiej Drogi w. Jakuba.
 

Na pitkowym spotkaniu omawiano przede wszystkim kwestie zwizane ze stanem bawarskiego projektu kooperacji tamtejszych LGD-ów, przeszoci i teraniejszoci pielgrzymowania na Drodze w. Jakuba oraz, co dla nas jest kwesti szczególnie wan sprawy zwizane z platform informatyczn oraz szkoleniem przewodników na drogach jakubowych. Nasi partnerzy podkrelili ogromne zaangaowanie naszego kraju w realizacj projektów czciowych oraz bardzo pozytywnie ocenili podjte dotychczas dziaania: wydanie Przewodnika turystycznego, utworzenie strony narodowej w ramach Projektu czy stworzenie filmu omawiajcego odcinki Wielkopolskiej, Dolnolskiej i Sudeckiej Drogi w. Jakuba.
 

Drugi dzie spotkania w Eschlkam zosta w caoci powicony obchodom jubileuszowym. W programie uroczystoci dominowaa pielgrzymka od miejscowoci Kdyn w Czechach do Eschlkam. Trasa przejcia pielgrzymkowego liczya okoo 16 km i trwaa kilka godzin. Uczestnicy pielgrzymki mieli okazj zapozna si z urokiem mijanych miejscowoci, pozna pokrótce histori zabytków i uczestniczy w powiceniu kaplicy na drodze jakubowej w Seugenhof. Na zakoczenie pielgrzymki odbya si uroczysta msza w. w kociele pod wezwaniem w. Jakuba w Eschlkam, któr celebrowa biskup Pilzna- Frantisek Radkowski oraz wikariusz generalny Ratyzbony ks. Michael Fuchs.
 

Spotkanie w Eschlkam pokazao nam po raz kolejny, e projekt Europejskie Drogi w. Jakuba nie jest tylko jednym z wielu projektów realizowanych „na papierze”, lecz niesie ze sob potn dawk integracji pastw Europy rodkowej, które jeszcze nie tak dawno stay po dwóch stronach elaznej Kurtyny.

 

Przygotowa

Sawomir Kozowski

 

 

 

Droga witego Jakuba

-

Projekt wspópracy „Europejskie Drogi w. Jakuba” finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Dziaanie 421 - Wdraanie projektów wspópracy w zakresie operacji polegajcej na realizacji
projektu wspópracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestujca w obszary wiejskie.