Camino Europe PL
Start Aktualności Przejście Dolnośląską Drogą św. Jakuba październik 2014
Przejście Dolnośląską Drogą św. Jakuba październik 2014

Droga św. Jakuba oznaczona w całej Europie symbolem muszli prowadzi do Santiago de Compostela, gdzie według tradycji znajduje się grób apostoła św. Jakuba Starszego. Od XI w. był to jeden z głównych celów europejskich pielgrzymów. Po wizycie w 1982 r. Jana Pawła II w Santiago i nadaniu Drodze św. Jakuba tytułu pierwszego europejskiego szlaku kulturowego, w całej Europie zaczęto odnawiać szlaki jakubowe.

.

 


 

W sobotę 18 października 2014 roku spod Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu grupa osób wyruszyła  na pielgrzymkę fragmentem Dolnośląskiej Drogi Świętego Jakuba. Początek przejścia nie jest przypadkowy, gdyż świątynia od kilku wieków posiada przywileje odpustu dla pielgrzymów idących szlakiem jakubowym. Nadał je prymas Hiszpanii, który jednocześnie jest kustoszem grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.

 

Sobotnie przejście z Bolesławca do Nowogrodźca zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania – Partnerstwo Izerskie w ramach projektu współpracy ,,Europejskie drogi św. Jakuba”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Światowid, Fundacją ,,Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania ,,Kwiat Lnu”, ,,Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Ducha Gór” oraz Wielkopolską Lokalną Grupą Działania Kraina Lasów i Jezior, a także partnerami zagranicznymi.

 

Uczestnicy przejścia otrzymali na drogę przewodniki duchowe po drodze św. Jakuba oraz drobny poczęstunek. Pielgrzymom na szlaku towarzyszył ksiądz Marek Kurzawa, który pełni funkcję proboszcza w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu – Uniegoszczy. Jest to jedno z niewielu miejsc gdzie krzyżują się pątnicze szlaki do Santiago de Compostela. Ciekawostką jest, że Ksiądz Marek osobiście przeszedł Drogę św. Jakuba z Polski do Hiszpanii, o czym opowiedział zainteresowanym w trakcie wędrówki. W Nowogrodźcu na pielgrzymów czekało ognisko wraz z ciepłym poczęstunkiem. Na koniec wszyscy otrzymali podziękowania oraz certyfikaty przejścia Drogą św. Jakuba na odcinku Bolesławiec – Nowogrodziec.

 

Uczestnikami przejścia były osoby starsze, dzieci, osoby samotne, a nawet całe rodziny. Nieważne jak i z kim, ważne że dla siebie - w poszukiwaniu wiary i Boga. Każde przejście tą drogą jest wyjątkowe. Wędrówka ta jest niczym innym jak zadawaniem pytań do Boga i oczekiwaniem na odpowiedzi.

 

 

 

Droga Świętego Jakuba

-

Projekt współpracy „Europejskie Drogi św. Jakuba” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji
projektu współpracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.