Camino Europe PL
Start Aktualności Joe Weber
Joe Weber

Jesteśmy bardzo zasmuceni odejściem do wieczności naszego przyjaciela Joe Webera, z którym współpracowaliśmy w ramach projektu "Europejskie Drogi św. Jakuba".

W naszych sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie. W naszej pamięci pozostaniesz jako człowiek pełen ciepła, życzliwości i zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju i promocji Drogi św. Jakuba.
Joe wędrujesz teraz inną drogą....

 

 

Uns hat sehr tief die Trauernachricht beeindruckt, dass unser lieber Freund Joe Weber, mit Dem wir am Projekt "Europäische Jakobswege" zusammengearbeitet haben, uns für ewig verlassen hat. In unseren Herzen wirst Du immer leben. In unserem Gedenken bleibst Du als ein Mann voller Wärme, Freundlichkeit und Engagement für die Entwicklung und Förderung des Jakobsweg.
Joe, Du wanderst jetzt einen anderen Weg

 

 

Droga Świętego Jakuba

-

Projekt współpracy „Europejskie Drogi św. Jakuba” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji
projektu współpracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.